Previous Image
Next Image

Növények

Kockás kotuliliom ( Fritillaria meleagris )

Nedves réteken, ligeterdőkben élő, áprilisban virágzó, hagymás növényünk. Harang alakú, bókoló virágainak vörösbarna lepellevelei sakktáblaszerűen foltosak. Védett, eszmei értéke 10 000 Ft

Nyári tőzike ( Leucojum aestivum )

Ligeterdőkben, ártéri réteken áprilistól júniusig virít. Hagymás növény. Védett, eszmei értéke 2000 Ft

Vitézkosbor ( Orcius militaris )

Homoki réteken, ligeterdőkben május-júniusban virító orchideafélénk. Védett, eszmei értéke 10000 Ft

Mocsári nöszőfű ( Epipactis palustris )

Lápréteken élő orchideafélénk. Júniustól augusztusig nyílik. Védett, eszmei értéke 5000 Ft

Kornistárnics ( Gentiana pneumonanthe )

Lápréteken élő augusztus-szeptemberben virágzó növényünk. Védett, eszmei értéke 10000 Ft

Odvas keltike ( Corydalis cava )

Nyirkos erdőkben, ligetekben március-áprilisban tömegesen nyíló tavaszi növényünk. Nem védett faj.

Őszi kikerics ( Colchicum autumnale )

Ligetekben, töltésoldalakban, ősszel virágzó hagymás növény. Levele, termése tavasszal bújik elő. Nem védett.