Previous Image
Next Image

Védett halak

A drávából és holtágaiból több mint 50 halfajt mutattak ki. Sajnos a védett tok félékből mára csak a sima tokról van adatunk.

Lápi póc ( Umbra krameri )

A Cun-Szapolcai holtágból mostanában került elő. Ez a 10 cm hosszú halunk az élőhelyének fogyatkozása miatt egyre ritkább. Fokozottan védett, eszmei értéke 100000 Ft

Leánykoncér ( Rutilus pigus )

2002. január 1-től védett halunk. A bodorkától fémesen csillogó kékes-zöldes árnylatú oldala, karcsú teste különbözteti meg. Nászidőszakban színei élénkebbé válnak. Jellemzően a mélyebb vizekben él. Eszmei értéke 10 000 Ft

Szivárványos ökle ( Rhodeus sericeus )

Szivárványos Ökle

5-6 cm-es élénk színű halunk. Jellemzően álló és lassúfolyású vizekben él. A nőstények ikráikat hosszú tojócsövük segítségével az Unio nemzetségébe tartozó festőkagyló belsejébe rakja. A kagylót csak a teljesen kifejlődött ivadékok hagyják el. Védett, eszmei értéke 2 000 Ft

Magyar bucó ( Zingel zingel )

Magyar Bucó

Hengeres-orsó alakú testű, feltűnően nyújtott farktövű, fenéklakó hal. A tiszta, oxigén dús vizeket kedveli. Állománya az erős szennyezések miatt megfogyatkozott. Fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft

Botos kölönte ( Cottus gobio )

Botos kölönte

Nagyfejű, előreugró szemű, pikkelytelen 10-15 cm-es fenéklakó hal. Tiszta oxigén dús vizek lakója. Nappal kövek, gyökerek alatt pihen, alkonyat után táplálkozik. A folyók szennyezése miatt állománya ritkuló félben van. Védett, eszmei értéke 10 000 Ft

Petényi-márna ( Barbus petényi)

kovicsik

Vörös Könyves fajunk, tudományos elnevezésében híres zoológusunk,
Petényi Salamon János nevét viseli. Sebes sodrású folyóvizek lakója, több hegy- és dombvidéki folyónkban és patakunkban előfordul. Szakaszos ívása májustól augusztusig is eltarthat, a nőstény az ikráit kavicsos aljzatra rakja. A kifejlett Petényi-márnák állati- és növényi eredetű táplálékot egyaránt fogyasztanak. Kistermetű halunk, testhossza legfeljebb a 20 cm lehet.
Természeti értéke: 100 000 Ft

Folyami- vagy tarkagéb ( Proterorchinus marmoratus )

Egyetlen gébfélénk. 11-13 cm-es fekete-tengeri halfaj, mely felúszik a beömlő folyókba is. Köves, kavicsos aljzatú vizek lakója. Feje nagy, feltűnően széles és magas. Kisszámú ikráját vízinövényekre rakja. Mindkét szülő őrzi az ikrákat és az ivadékokat. Védett, eszmei értéke 2000 Ft